+420 776 182 942
„Umíme se na věc dívat jinak.”
JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný, advokát
specialista na trestní právo
Kontaktujte mě

Potřebujete-li právní radu, obhájce nebo se chcete domáhat práva, jste na správném místě.

Možná jste nikdy nepotřebovali advokáta ani obhájce. Možná máte představu, že hájit svá práva je drahé a zdlouhavé. Možná nevíte, ani nechcete vědět, jak to chodí u soudu, co dělat s obsílkou od policie, a raději byste se věnovali své práci, svým koníčkům, své rodině…

Já jsem ale připraven Vám pomoci. Jsem tu od toho, abych Vám pomohl chránit Vaše práva. Obraťte se proto na mě s Vaším problémem, a společně již najdeme cestu, jak Váš problém vyřešit.

Právní služby poskytuji zejména v mé advokátní kanceláři v Olomouci a ve Velkém Meziříčí, kdy však není žádným problémem jiné město či jiný kraj.

Právní služby jsem rovněž schopen poskytnout v angličtině.

„Mým cílem je poskytovat svým klientům komplexní právní služby na vysoké profesionální a odborné úrovni, a to jednoduše, kreativně, s důrazem na individuální přístup.“

Právní pomoc nabízím v širokém spektru právních služeb. Specializuji se zejména na trestní právo, přestupkové a rodinné právo, ale rád Vám pomůžu v jakékoliv oblasti. Každý problém je pro mě výzva.

Pomůžu vám sepisovat žaloby, opravné prostředky či jiné návrhy. Mohu Vás právně zastupovat u soudů všech stupňů, před Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva.

Nabízím komplexní právní servis jak realitním kancelářím, tak obcím.

Jelikož jsem vedle studia práva získal vzdělání i v oblasti mezinárodních vztahů a evropského práva, mohu Vám pomoci i s problematikou s mezinárodním aspektem. Mám zkušenosti s různými formami mezinárodní spolupráce, zejména s extradicí.

Trestní právo

Pomohu Vám při obhajobě v trestním řízení, ať už na pozici obviněného, obžalovaného nebo odsouzeného. Zabývám se i obhajobou právnických osob. Mohu Vás rovněž zastoupit i v situaci poškozeného. Zkušenosti mám i s trestnými činy s přeshraničním aspektem a postupy souvisejícími s mezinárodní justiční spoluprácí.

Občanské právo

Pomohu Vám při řešení sporů vznikajících v běžném životě, při uplatňování náhrady škody a nemajetkové újmy. Zastoupím Vás, či Vaši společnost, při jednáních, v řízeních před soudy, pomohu s vymáháním pohledávek a s výkonem exekuce. Poradím Vám, jak chránit Vaše vlastnictví i Vaši osobnost, či jak se domoci Vašich nároků v dědickém řízení

Správní právo

Zastoupím Vás v řízeních před správními soudy a správními orgány. Pomohu Vám ve správních, územních a stavebních řízeních, či v řízeních o dávkách sociálního zabezpečení. Nebojím se s Vámi bojovat proti nesprávnému postupu či rozhodnutí správních orgánů. Nabízím také pomoc obcím při správě jejich právní agendy.

Přestupky

Zastoupím Vás v přestupkových řízeních. Specializuji se na dopravní přestupky, ale dokážu Vám nabídnout pomoc i v jiných oblastech.

Rodinné právo

Zastoupím Vás v řízení o péči o děti, pomohu Vám sepsat předmanželskou smlouvu, poskytnu Vám právní pomoc při rozvodu a při řízení o rozdělení společného jmění manželů. Pomohu Vám s postupem určování a popírání otcovství, s uplatňováním nároků neprovdané matky, či s problematikou náhradní rodinné péče.

Smlouvy

Pomohu Vám v oblasti závazkového práva – od samotného uzavírání smluv, posuzování jejich obsahu, revize návrhů smluv předložených druhou smluvní stranou, či se spory vycházejících z jejich neplnění. Nabízím rovněž právní pomoc v oblasti směnečného práva.

Pracovní právo

Pomohu Vám jako zaměstnanci nebo jako zaměstnavateli sepsat pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti a o provedení práce, dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Zastoupím Vás ve sporech proti Vašim zaměstnavatelům, nebo naopak mohu chránit Vaše práva jako zaměstnavatele.

Mediace

.

Kontakt

Kde mě najdete?

[email protected]
+420 776 182 942

Olomouc

Šemberova 71/6

779 00 Olomouc

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 1345

594 01 Velké Meziříčí